سفارش بافتنی های شیک و جذاب و جدید

(ماشین بافت ~ دستبافت ~ قلاب بافی)

دوستای گلمممم...این تصاویر شاید بعضی اوقات براتون باز نشه..برای دیدن از لینک زیر استفاده کنید

نمونه کارهامون


نمونه س 57 ...بافت خودموننمونه س 94..بافته خودمون
نمونه س 95...بافته خودمون


سرهمی س11...نمونه بافت خودمون..با رنگه دیگهنمونه س 81..بافته خودمون


مدل س 78...مدل بلوز و شلوارش..بافته خودمون
نمونه س 1..بافته خودموننمونه س 62..بافته خودمون
نمونه س 56..بافته خودمون
نمونه س 59..بافته خودموننمونه س 72..بافته خودمونمدل د 10 وبلاگ....بافت خودمونمدل د5وبلاگ.....بافت ما


کدد18.وبلاگ...بافت ما...سایز بزرگ

یکی دیگه از بافتهامونسرهمی س64..بافته خودمون


پشت مدلسرهمی س41...بافته خودمونسرهمی طرح بعبعی..بافت خودموننمونه س 45...بافته خودمون..در دوسایز کودک و بزرگسال
کت کوتاه k28.....بافته خودموننمونه س 111 وبلاگ...بافته خودمون..رنگ فیروزه ایینمونه س 87 وبلاگ...بافته خودمون


مدل س 108...با رنگ متفاوت و البته با شلوار ست
نمونه س84وبلاگ...بافته خودمون

نمای نزدیک بافتنموه س19 وبلاگ...بافته خودموننمونه س 24...بافت خودمون


از نمای نزدیک


سایز بزرگترنمونه س 73 وبلاگ...بافت خودمونمدل س102....نمونه بافت خودمونمدل س 79...بافته خودموننمونه س49...بافت خودموننمونه س2 وبلاگ...بافت خودمون


نمونه س88....بافت خودموننمونه K41  وبلاگ...کاره خودمون


مدل k6 وبلاگ....بافت خودمونمدل ملوانی...نمونه بافت خودمون


نمونه س 51...بافته خودمونژاکت دخترانه...بافت ما

نمونه پ 2...بافته خودمون

آپلود عکس کوچولوهای فارسی " />
نمونه پ 9...بافته خودمون

نمونه س48..بافته خودمون


نمونه س 49...بافته خودمونشنل شماره b3....بافته خودمونشنل شماره b1...بافته خودمونشلوار ش 5 ..نمونه بافت خودمون


ش3..نمونه بافت خودمون


شلوار ش 13...بافته ماشال ک32 وبلاگ...نمونه بافت خودمون

از نزدیک که پوزه کلاه مشخص شهشال و کلاه راکون..در رنگ متفاوت..بافت ما

وشیر


کلاه زرافه...به خواسته مشتری شال به کلاه متصل شده


نمونه پاپوش شماره 1...بافته خودمون


پاپوش شماره8..نمونه بافت خودمون


پاپوش شماره 29...نمونه بافت خودمون
یه مدل ست اتلیه ایی (جغدی)..نمونه بافت خودمون

نمونه دیگه با شال ست
مدل A12....نمونه بافت خودمونa10....بافت خودمون(تصویر پشت شورت)کلاه و پاپوش خرگوشی


یک نمونه کلاه و هد...بافت ما


مدل A28.....نمونه بافت خودمون
روی کار

پشت کار..(جلوی بدن به صورت جلیقه)
کلاه مدل سگ..بافته خودمون
شال و کلته کد ک 20...سمته راست..بافته خودمونشال شماره ک19...و کلاه ک10...نمونه بافت خودمون


کلاه کد ک9..سمته چپ بالا...بافته خودمونساق پا شماره ک18...نمونه بافت خودمونپاپوش شماره  با 20..بافته خودمون با رنگه دیگه

کیسه خواب نوزاد.(.عکسش تو وبلاگ هست.).نمونه بافته خودموننمونه س2..بافت خودمون
اینم یه نمونه پاپوش بافته خودمون

اینم یه نمونه دیگه از پیراهن قلاب بافی...یک مدل در دورنگ..بافته خودمون

عروسکهای انگشتی...خانواده..شکلک..حیوان
اینم یه مدل کیف و شالگردنه ستشآپلود عکس کوچولوهای فارسی " />

پتو دور پیچ.(کلاه دار).بافته خودمون..نمونه شماره 3 وبلاگ

پتو شماره 1 وبلاگ...نمونه بافت خودمون

با طرح عروسک
کوسن لاکپشت..نمونه بافت خودمون
سرهمی طرح شلوار ش12....نمونه بافت خودمون

مدل ج 16...نمونه بافت خودمون(خودشون خواستن یقه اش بسته تر از مدل اصلی باشه)
زاکت زنانه...بافت ما


پلیور مردانه...بافت ماشالگردن ک 20..نمونه بافت خودمونساق مدل s7...رنگ طوسی...بافته خودمون


از نزدیک
اینم چند نمونه شال بافته خودمون